งานซ่อมรอยร้าว

งานซ่อมรอยร้าว.

งานซ่อมรอยร้าว (Crack Repair) ด้วย Epoxy Injection และ Polyurethane Resin Injection นั้น เป็นการอัดฉีด Epoxy หรือ Polyurethane Resin 2 ส่วนผสมเข้าไปในรอยร้าว เพื่อยึดรอยร้าวให้กลับมาติดกันเหมือนพื้นเดิม และทำให้โครงสร้างคอนกรีตที่แตกร้าว กลับมารับกำลังได้ดี