งานซ่อมน้ำรั่ว

งานซ่อมน้ำรั่ว.

งานซ่อมน้ำรั่ว งานยิงโฟม (โพลิยูรีเทนโฟม) เพื่อซ่อมแซมน้ำรั่วเป็นการซ่อมแซมน้ำรั่วอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำรั่วได้เป็นอย่างดี โดยโฟมจะทำปฎิกริยาเมื่อสัมผัสกับน้ำโดยตัวโฟมจะฟองขยายตัวเป็นการบล็อกการไหลของน้ำโดยลักษณะการทำงานของการยิงโฟมนั้นจะสามารถใช้ได้กับงานรอยต่อคอนกรีต, งานรอยแตกร้าว, งานใต้ดิน, งานสระว่ายน้ำหรือ ห้องน้ำ