ระบบกันซึมถังเก็บน้ำ

ระบบกันซึมถังเก็บน้ำ.

ระบบกันซึมถังเก็บน้ำดี เป็นระบบกันซึมที่มีความสำคัญอย่างสูง เนื่องจากเป็นระบบที่มีผลต่อความปลอดภัยกับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก ดังนั้นการติดตั้งกันซึมชนิดนี้ต้องมีความแข็งแรง และเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อน้ำ ไม่มีสารเคมีตกค้างและได้ผ่านมาตรฐานน้ำดื่ม ในด้านความแข็งแรงต้องทนทานเป็นพิเศษ เพราะอาจจะมีทั้งแรงดันของน้ำใต้ดิน และแรงดันของน้ำถังเก็บน้ำเอง เนื่องจากหากเกิดปัญหาการรั่วซึมขึ้นมา การซ่อมแซมอาจทำการซ่อมได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายที่สูง

 

ระบบกันซึมบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นกันซึมชนิดพิเศษ ที่ต้องผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานสำหรับถังบำบักน้ำเสียโดยเฉพาะ เนื่องจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จะมีทั้งสารเคมี กรด แบคทีเรีย ปะปนกันอยู่ ดังนั้น วัสดุกันซึม จะต้องทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆ ทนแรงดันได้สูง ทนทานต่อการขีดข่วนจากเศษของแข็งจากเศษขยะ