ระบบกันซึมชั้นใต้ดิน

ระบบกันซึมใต้ดิน.

ระบบกันซึมชั้นใต้ดิน เป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อโครงสร้าง ชนิดของกันซึม ควรจะมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อความชื้นสูง ทนทานต่อน้ำขัง และควรจะมีความแข็งแรงสูงเนื่องจากเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ จะต้องมีการถมดินกลับ(Backfill)  การติดตั้งควรสามารถทำได้ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง การติดตั้งควรพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งกันซึมใต้ดิน ควรเลือกใช้ทั้งชนิดกันซึมภายใน และกันซึมภายนอกควบคู่กันไป เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมาให้ได้มากที่สุด