งานยาแนวรอยต่อ

งานยาแนวรอยต่อ.

งานยาแนวรอยต่อ (sealant) ใช้ในการปิดรอยต่อไม่ว่าจะเป็นรอยต่อเพื่อการขยายตัว (expansion joint) หรือรอยต่อก่อสร้าง (construction joint) ซึ่งจะมีความสามารถในการยืดหยุ่นที่ดีและทำหน้าที่ป้องกันก็าซ สารเคมี น้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้เข้าไปในโครงสร้างคอนกรีตได้