ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า,หลังคา

ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า และ หลังคา.

ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า และ หลังคา เป็นส่วนบนสุดของอาคาร จำเป็นต้องเลือกใช้กันซึมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อป้องกันการไหล และรั่วซึมของน้ำฝน กันซึมชนิดนี้จะต้องทนทานต่อแสงอาทิตย์ ไม่เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร เพราะในกรณีที่เกิดการรั่วซึม อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และโครงสร้างของอาคารได้